Design & konstruktion Perlin Systems

Ansökan om förskoleplats

 

 

All ansökan om förskola och pedagogisk omsorg ska göras i Min barnomsorg från 3 oktober 2014.

 För mer information   www.stockholm.se/forskola
Stadens kontaktcenter kan också svara på frågor från föräldrar, på telefon 08-508 00 508.

 

Trollslända