Design & konstruktion Perlin Systems

Verksamhet

 I Ur och Skur Trollsländan utgår från Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik och Förskolans Läroplan (Lpfö 98).  

Förskolecirkel 2009

 

Trollslända