Design & konstruktion Perlin Systems

 

I vått och torrt
  - I Ur och Skur

 

I Ur Och SkurBarn trivs i naturen. Leken går över stock och sten och det finns lekredskap så det räcker till alla. I naturen kan alla hitta sin egen utmaning, i det lilla eller stora, kika med lupp eller klättra i träd. När leken tar paus smakar matsäcken som bäst och efter maten somnar man lätt till vindens sus.

 

Pedagogiken I Ur och Skur bygger på övertygelsen att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom lustfyllt upplevelsebaserande lärande, där man lär med hela kroppen. Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör ledarna val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten.

Ledarnas roll är att utgå från barnen och gruppen och att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

 

I Ur och Skurs mål är att:

- Ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla. 
- Ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet. 
- Ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respektera allemansrätten. 
- Ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen. 
- Ge barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen. 
- Ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

 

 

 

Trollslända