Design & konstruktion Perlin Systems

Klagomålsrutiner

Enligt skollagen 4 kap.8 $ skall huvudmannen I Ur och Skur Trollsländan har skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Eftersom vi ständigt vill förbättra vår verksamhet är alla synpunkter från barn och vårdnadhavare viktiga. Vi ser klagomålsom ett tillfälle att förbättra vår utbildning.

Om du är missnöjd med något
Känner du dig missnöjd med något i vår verksamhet vill vi få kännedom om detta. Vi får då en möjlighet att reda ut eventuella missförstånd och rätta till det som gått fel.

Kan inte problemet lösas genom kontakt med den närmaste personalen ber vi dig att du vänder dig till rektorn som ansvarar för verksamheten.
Namn och kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Om du trots kontakt med rektorn upplever att frågan inte är löst ber vi dig kontakta vår styrelse.
Namn och kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Du kan också välja att göra en skriftlig klagomålsanmälan på särskild blankett. Ditt klagomål kommer att utredas skyndsamt och du kommer att få ett skriftligt svar per mejl eller brev.

Det finns möjlighet att vara anonym, men då kommer du inte att kunna få återkoppling.

Kontaktuppgifter
Rektor: Jenny Carlsson
Tel: 076-781 68 65
Mejladress: trollslandan@trollslandan.se

Styrelse/ordförande: Jenny Carlsson
Tel: 076-781 68 65
Mejladress: trollslandan@trollslandan.se

Blankett för klagomålsanmälan

Trollslända