Design & konstruktion Perlin Systems

 

Våra köregler

 Alla barn är välkomna att ansöka om plats på I Ur och Skur Trollsländan.

 

Våra urvalgrunder är:

1. Syskonförtur, barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

2. Kötid, barn med längst kötid som önskar plats till den månad då platsen är ledig eller tidigare. Om fler barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, äldre barn går före yngre barn. 

3. Barn i behov av särskild stöd

Vi följer Skollagen 2010:800 och ser till att barngrupperna har en lämlig sammansättning och storlek.

 

Trollslända