Design & konstruktion Perlin Systems

Om kön

Nu är alla platser fyllda hos oss. Nästa intagning blir till augusti 2018.

Trollsländans köregler

* Barn med syskon i samma hushåll som redan är plaserad på förskolan har förtur.

*  Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen.

* För att få en bra gruppsammansättning kan hänsyn till barnets ålder tas.

 

Trollslända